Follow Us

News

2019-04-16 00:00:00

ԲԿՄԱ թիմը առաջնության առաջատար... read more »

2019-04-10 00:00:00

Մեկնարկում է տղամարդկանց առաջնությունը... read more »

2019-04-09 00:00:00

Մրցանակային տեղ Բաթումի քաղաքում... read more »

Photo Gallery

Video Gallery

Usefull Links

Artsakh /Stepanakert/

The Volleyball team “Artsakh” is formed in 2011. Although it is quite a new team, but it has already a great progress in this filed. Particularly “Artsakh” took the second place in the 5th Pan-Armenian Games, is the winner of 2011-2012 RA Cup and the Vice-Champion of 2012-2013 RA Male Championship.

Partners