Follow Us

News

2019-02-09 00:00:00

Ծնունդդ շնորհավոր մեր սիրելի մարզաձև... read more »

2019-02-05 00:00:00

ԱՌՄՎՈԼԵՅ թիմը ՀՎՖ գավաթակիր... read more »

2019-02-05 00:00:00

Վիճակահանությունը կայացավ... read more »

Photo Gallery

Video Gallery

Usefull Links

Artsakh /Stepanakert/

The Volleyball team “Artsakh” is formed in 2011. Although it is quite a new team, but it has already a great progress in this filed. Particularly “Artsakh” took the second place in the 5th Pan-Armenian Games, is the winner of 2011-2012 RA Cup and the Vice-Champion of 2012-2013 RA Male Championship.

Partners