Follow Us

News

2019-01-20 00:00:00

Վան և Առմվոլեյ թիմերը ՀՀ չեմպիոններ... read more »

2019-01-17 00:00:00

Երևանում մեկնարկեց դպրոցական փառատոնը ... read more »

2018-12-29 00:00:00

Կայացավ տարեվերջյան նախագահության նիստը... read more »

Photo Gallery

Video Gallery

Usefull Links

Artsakh (Female)

The female team “Artsakh” were participating very long time in the Female Championships, Cups and Pan-Armenian Games. Many high class volleyball players and Sport Masters were playing in this team. Amalya Martirosyan has worked with this team, and now their coach is Ruzanna Grigoryan.

Partners